Hieronder een lijst van veel gebruikte afkortingen binnen onze kerk:

AS

Algemene Superintendent

Eén van de zes leiders van de algemene kerk, gekozen door de Algemene Vergadering

AV

Algemene Vergadering

Soort wereldwijde DistrictsVergadering , stelt o.a. het handboek vast, eens per vier jaar in de Verenigde Staten

CIO

Interkerkelijk Contact in Overheidszaken

Onze kerk is lid van het CIO

DAR

DistrictsAdviesRaad

Bestuur en adviesraad op districtsniveau. Bestaat uit de DS en maximaal drie predikanten en drie leken

DHSF

Dowie-Helen SwarthFonds

Nalatenschap van ds. Douwe Swarth, bestemd voor kerkbouw

DNC

DistrictsNominatieCommissie

Verantwoordelijk voor het zoeken en het aan de DV voorstellen (nomineren) van geschikte kandidaten voor districtsfuncties

DNJI

District Nazarener Jeugd Internationaal

Jeugdwerk op districtsniveau

DNMI

District Nazarene Missions International

Zendingswerk op districtsniveau

DPR

District PublicatieRaad

Zorgt voor het vertalen en/of uitgeven van boeken en brochures

DRCL

DistrictsRaad Christelijk Leven

Verantwoordelijk voor discipelschap voor kinderen en volwassen op districtsniveau. Belangrijkste activiteit is momenteel het kinderkamp.

DRGS

DistrictsRaad Geestelijke Stand

Verantwoordelijk voor de toetsing en aanbeveling van districtsbevoegden aan de DistrictsVergadering

DRKG

DistrictsRaad Kerkelijke Goederen

Verantwoordelijk voor de kerkgebouwen in ons district en de financiering daarvan

DRKO

DistrictsRaad Kerkelijke Opleidingen

Verantwoordelijk voor de opleiding van de aankomende voorgangers

DRP

DistrictsRaad Pensioenen

Verantwoordelijk voor pensioenen van voorgangers. Deze raad is samengevoegd met de HRC (Human Resource Commissie)

DS

DistrictsSuperintendent

Met de DAR leider van een district, gekozen door de DistrictsVergadering 

DV

DistrictsVergadering

Jaarlijkse vergadering van afgevaardigden van de kerken van een district

EuNC

European Nazarene College

School van onze internationale kerk die pastoraal-theologische opleidingen en losse vakken aanbiedt voor onze districten in continentaal Europa en het Gemenebest van Onafhankelijke Staten

HRC

Human Resource Commissie

Verantwoordelijk voor contracten van voorgangers en ondersteunt kerkenraden in de zorg voor hun voorgangers

VOG

Verklaring Omtrent Gedrag

 Zie tabblad Veilige Kerk elders op deze site

Follow Us

  

De Kerk van de Nazarener is een ANBI erkende instelling. Dat geldt voor alle onderdelen van de kerk, zoals bijvoorbeeld Kinder Adoptieplan (KAP) en de zending (NMI). Klik hier voor meer info.

Contact

Ds. Hans Deventer
Zuideinde 22
1541 CD Koog aan de Zaan

www.kvdn.nl

info@kvdn.nl

Zoeken