VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) In de volksmond Verklaring Goed Gedrag

 

Wat is een VOG?

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Justis screent (rechts)personen die een VOG aanvragen en geeft de VOG's af.

In bijgaande presentatie (vooraf inloggen vereist om op het ledendeel te komen) is beschreven hoe de Kerk van de Nazarener omgaat met de VOG en hoe een VOG aangevraagd kan worden.

Voor meer info kijk op https://www.justis.nl/producten/vog/

 

VOG in de Kerk van de Nazarener:

Sinds 2015 hebben we als Kerk van de Nazarener de mogelijkheid tot het klaarzetten van een VOG-aanvraag (Gratis/Betaald) voor vrijwilligers en betaalde mensen. We gebruiken verschillende screeningsprofielen voor verschillende functies. We zeggen bewust klaarzetten want na het klaarzetten van de aanvraag door ons, krijg je een mail van Justis met een link, door in te loggen met je DigiD van de overheid kun je daar zelf je aanvraag afronden. Je kunt dus ook alleen zelf (privé) een aanvraag doen niemand anders.

 

Geldigheid van het VOG:

De Kerk van de Nazarener vindt het belangrijk, dat iedere medewerker (dus zowel betaalde krachten als vrijwilligers), die werken met potentieel kwetsbare mensen een geldige VOG kunnen laten zien. Een geldige VOG is niet ouder dan 3 jaar. Bij personen jonger dan 23 jaar mag de VOG niet ouder zijn dan 2 jaar.

 

Vragen en/of opmerkingen:

veiligkerk@kvdn.nl

 

Bovengenoemde is een onderdeel van werkgoep Veilige Kerk binnen de Kerk van de Nazarener die verantwoording aflegt naar de portefeuillehouder “Veilige Kerk” binnen de Districts Advies Raad (DAR) en meer informatie is terug te vinden op onze site:

https://kvdn.nl/organisatie/veilige-kerk/algemene-informatie

Follow Us

  

De Kerk van de Nazarener is een ANBI erkende instelling. Dat geldt voor alle onderdelen van de kerk, zoals bijvoorbeeld Kinder Adoptieplan (KAP) en de zending (NMI). Klik hier voor meer info.

Contact

Ds. Hans Deventer
Zuideinde 22
1541 CD Koog aan de Zaan

www.kvdn.nl

info@kvdn.nl

Zoeken