De Kerk van de Nazarener in Nederland wil een Veilige kerk zijn. Iedereen, bezoekers van de diensten, leden, gasten, medewerkers, etc. moeten zich veilig voelen. Iedereen moet weten, dat er alles aan wordt gedaan, dat de kans op materiële en fysieke schade zo klein mogelijk is. En dat alle mogelijke maatregelen zijn getroffen om de kans zo klein mogelijk te maken, dat in het verkeer tussen mensen geen manipulatie, machtsmisbruik, (verbaal) geweld, seksueel misbruik, etc. voorkomt.

                               

Het beleid m.b.t. Veilige kerk vindt u hier.

 

De Kerk van de Nazarener is deelnemer aan de Raad van Kerken. Op 10 december 2014 heeft de KvdN, samen met een groot aantal andere kerkgenootschappen een verklaring ondertekend, waarin we stellen dat ook onze kerken een veilige plek behoren te zijn voor iedereen en in ieder opzicht. Deze verklaring is opgenomen in het document over het beleid.

 

En voor als er dan toch een keer sprake is van inbreuk op de persoonlijke integriteit hebben alle gemeentes van de Kerk van de Nazarener een vertrouwenspersoon aangesteld. Deze medewerker is volkomen onafhankelijk van andere leidinggevenden in de gemeente en kan ingeschakeld worden door iedereen, die daar behoefte aan heeft. Tevens is de Kerk van de Nazarener aangesloten bij de Stichting Evangelisch Meldpunt (SEM, voorheen Stichting Gedragscode Leidinggevenden). Meer informatie is te vinden op https://www.wijzijnsem.nl. Kerken, aangesloten bij het SEM hanteren een gedragscode

 

Vragen over Veilige kerk kunnen gestuurd worden naar veiligekerk@kvdn.nl.

Follow Us

  

De Kerk van de Nazarener is een ANBI erkende instelling. Dat geldt voor alle onderdelen van de kerk, zoals bijvoorbeeld Kinder Adoptieplan (KAP) en de zending (NMI). Klik hier voor meer info.

Contact

Ds. Hans Deventer
Zuideinde 22
1541 CD Koog aan de Zaan

www.kvdn.nl

info@kvdn.nl

Zoeken

Laatste Tweets