Delen = Vermenigvuldigen

Nieuwe gemeenschappen in Nijmegen

Een nieuwe gemeenschap in het centrum van Nijmegen

Stel je voor dat je de kerk helemaal opnieuw kunt bedenken. Wat zou je dan behouden en wat zou je veranderen? Na een avond brainstormen over deze vraag ontstond er een nieuw concept: een dienst waarin ontmoeting centraal staat. We beginnen met koffie, thee en zelf meegebrachte hapjes. Niet zittend in rijen, maar in groepjes rondom een tafel. Geen preek om naar te luisteren, maar een creatieve en interactieve inleiding over een onderwerp. Vervolgens gaan we aan de tafeltjes over dit onderwerp in gesprek en sluiten we het gesprek af door voor elkaar te bidden.

In september 2021 zijn we met dit concept van start gegaan. Dit gebeurde op een nieuwe locatie in het centrum van Nijmegen. Het aanwezig zijn in het centrum biedt veel mogelijkheden om mensen, die Jezus nog niet kennen of geen geloofsgemeenschap hebben, te ontmoeten. Daarnaast is de locatie dicht bij het asielzoekerskamp.

Inmiddels komen we elke 1e en 3e zondag van de maand samen in het centrum van Nijmegen. We eten en drinken met elkaar en gaan in gesprek over onderwerpen, die door gemeenteleden worden voorbereid. De diensten worden bezocht door mensen met allerlei verschillende culturele achtergronden, waardoor het een steeds internationaler karakter krijgt.

Het is ons verlangen om zo in het centrum aanwezig te zijn. We willen een gemeenschap vormen waar mensen op een laagdrempelige manier kunnen aanhaken en in aanraking kunnen komen met Jezus. Door de diensten en andere activiteiten willen we relaties bouwen en in het elkaar ontmoeten  samen groeien in het (leren) kennen van Christus.

 

Gebed

-Voor dragers, die enthousiast zijn over het concept en mee willen bouwen aan de gemeenschap

-Voor ontmoetingen met mensen die geen gemeenschap hebben of Jezus nog niet kennen

-Voor de diensten, dat we daardoorheen zullen groeien in het (leren) kennen van Christus

 

Een Iraanse gemeenschap

In 2019 ontstond het idee om als Kerk van de Nazarener contact te leggen met het asielzoekerscentrum in Nijmegen. Een betrokkene bij onze gemeente was zelf met het geloof in aanraking gekomen, doordat een kerk elke zondag mensen uit het AZC ophaalde voor de dienst. Het was haar verlangen om dit ook voor anderen te doen. Tijdens een open dag op het AZC legden we voor het eerst contact.

Sinds die dag werd de zondagse dienst bezocht door Iraniërs en ontstond er een Iraanse bijbelstudiegroep. In de jaren die volgden groeide het contact. Telkens werd er gekeken waar op dat moment behoefte aan was. De Nederlandse Alphacursus breidde zich uit met een Farsi-groep en ook bij de Bijbelstudiegroep sloten nieuwe mensen aan.

In 2021 ontvingen een aantal gezinnen een verblijfsvergunning. Dit betekende dat ze het AZC verlieten en op verschillende plekken kwamen te wonen, zowel rondom Nijmegen als verder weg. Ook nu stelden we ons de vraag: Waar is behoefte aan? Het integreren in de Nederlandse samenleving en kerk bleek niet voor iedereen eenvoudig te zijn. Er was behoefte aan het ontmoeten van elkaar en het uiten van het geloof in het Farsi.

Dus besloten we in juni 2022 een experiment te doen: in de tuin van een Nederlands stel nodigden we alle Iraniërs uit die we kenden voor een Iraanse dienst. In het Farsi werd er gezongen, gebeden en een boodschap uit de Bijbel gedeeld. De dienst werd afgesloten met een maaltijd. Er bleek interesse te zijn: die avond kwamen er 30 Iraniërs, Afghanen en Nederlanders samen.

Sindsdien is er elke maand op de 2e zaterdag van de maand een Iraanse bijeenkomst. Uit verschillende kerken in Nijmegen en omstreken komen we samen. Er wordt bijgepraat, gegeten en vervolgens is er een dienst is het Farsi. We zijn dankbaar voor de gemeenschap die is ontstaan en zien uit naar hoe dit verder mag gaan groeien.

Gebed

-Voor de Iraanse gemeenschap, dat hun relaties onderling en met God verdiept mogen worden

-Voor de leiders, dat ze zich geïnspireerd en geleid mogen weten door God

-Dat nieuwe Iraniërs en Afghanen bereikt mogen worden met het evangelie.

 

 

Follow Us

  

De Kerk van de Nazarener is een ANBI erkende instelling. Dat geldt voor alle onderdelen van de kerk, zoals bijvoorbeeld Kinder Adoptieplan (KAP) en de zending (NMI). Klik hier voor meer info.

Contact

Ds. Hans Deventer
Zuideinde 22
1541 CD Koog aan de Zaan

www.kvdn.nl

info@kvdn.nl

Zoeken