Geloof in het Zuiden staat voor een verlangen onder verschillende voorgangers, leden en vrienden van de Kerk van de Nazarener om missionaire geloofsgemeenschappen in Brabant, Limburg en Vlaanderen te ondersteunen en te stichten. Als Protestants-evangelisch kerkgenootschap heeft de Kerk van de Nazarener zich altijd gericht op de Protestantse gebieden in Nederland. De twee gemeentes in Breda en Nijmegen waren tot nu toe uitzonderingen.

In 2021 kwam een kleine groep voor het eerst bij elkaar om na te denken over het gezamenlijke verlangen om de boodschap van het Evangelie ten Zuiden van de rivieren te versterken op een andere wijze dan gemeentestichting in de traditionele betekenis van het woord. Sindsdien zijn kleine, bescheiden stappen gezet en zijn contacten gelegd met andere mensen van buiten onze kerk.

Geloof in het Zuiden drukt uit dat wij het Christelijk geloof in het Zuiden willen versterken en dat wij geloven in nieuwe mogelijkheden in het Zuiden. We beogen een beweging vanuit de basis van de kerk en niet een van boven af gepropageerd plan van wat de kerk wil bereiken. We hopen op een beweging van mensen met een bewogenheid voor Brabant, Limburg en Vlaanderen. Wij willen niet gericht zijn op kerkelijke propaganda en staan open voor samenwerking met andere geloofsgenoten. Er is geen uitgewerkt plan, maar in overleg met elkaar en in gebed willen wij steeds zoeken naar de volgende stap die we kunnen zetten. Voor ons is het een avontuur in geloven.

Op deze website delen wij over de stappen die gezet worden. Wij hopen dat anderen met en voor ons bidden, wij hopen op mensen die mee willen doen en wij hopen op financiële ondersteuning.

 

 

Follow Us

  

De Kerk van de Nazarener is een ANBI erkende instelling. Dat geldt voor alle onderdelen van de kerk, zoals bijvoorbeeld Kinder Adoptieplan (KAP) en de zending (NMI). Klik hier voor meer info.

Contact

Ds. Hans Deventer
Zuideinde 22
1541 CD Koog aan de Zaan

www.kvdn.nl

info@kvdn.nl

Zoeken