Wij geloven

De Kerk van de Nazarener is een gemeenschap van Christenen. Zij gelooft dat iedereen het evangelie mag horen en dat de gelovigen één mogen worden met de Heilige Geest. Zodat de vrucht van de Geest liefde, kracht en vrede aan de mens brengt wat leidt tot een heilig en volkomen bestaan.

LEES VERDER

Wij staan voor

Wij zijn een Wesleyaans-Evangelische kerk. We belijden met de orthodoxchristelijke kerk dat Jezus als Zoon van God voor ons geleden heeft en gestorven is om ons te verzoenen met God. Deze Christo-centrische belijdenis verbindt ons met alle andere christelijke kerken.

LEES VERDER

Waarom de naam

Er werd destijds in 1907 over dit onderwerp serieus nagedacht toen die eerste pioniers de kerk stichtten en zochten naar een naam voor de nieuwe denominatie. Een ding stond voor hen vast: ze wilden in verband worden gebracht met Jezus Christus, ook genoemd “Jezus de Nazarener”.

LEES VERDER

KLEUR BEKENNEN 

De Kerk van de Nazarener heeft twaalf plaatselijke gemeentes in Nederland, die allemaal een eigen kleur hebben. Natuurlijk vertegenwoordigen we een bepaalde kerkelijke traditie, maar het zijn de mensen en de wijze waarop een gemeente er wil zijn voor een stad, wijk of streek die aan elke gemeente een eigen herkenbare kleur geeft.

U kunt de geloofsartikelen, de geschiedenis of organisatie van onze kerk bestuderen, en hopelijk biedt deze website hiertoe voldoende informatie, maar wat die woorden precies betekenen kan alleen maar ontdekt worden in een plaatselijke gemeenschap van gelovigen. Mocht u één van onze gemeentes bezoeken, dan hoop ik dat u mensen zult ontmoeten met een vurig verlangen om een getrouwe discipel van Jezus Christus te zijn. Zo willen wij namelijk bovenal kleur bekennen.

 Volg @AntonieHolleman op Twitter.

Ds. Antonie Holleman
Ds. Antonie Holleman
Landelijk Leider

Thuis...

De Kerk van de Nazarener is een gemeenschap van gelovigen die is voortgekomen uit een vernieuwingsbeweging. Als kerk staan we met onze boodschap en onze verlossingsleer midden in deze tijd. U bent van harte uitgenodigd om ons beter te leren kennen. Op deze website zult u informatie vinden over de Kerk van de Nazarener, haar leer, wat wij belangrijk vinden, onze activiteiten, en veel meer.

Als kerkgenootschap zijn wij getroffen door de liefde van God voor mensen. God wil dat mensen uit de verf komen. We geloven dus in Gods veranderende liefde voor iedereen. Met passie gaan we voor God en mensen.

    Deze kerk mag uw thuis worden. 

Wij zijn een Wesleyaans-Evangelische kerk. We belijden met de orthodoxchristelijke kerk dat Jezus als Zoon van God voor ons geleden heeft en gestorven is om ons te verzoenen met God. Deze Christo-centrische belijdenis verbindt ons met alle andere christelijke kerken.

We zijn een Bijbelgetrouwe kerk, zonder dat we fundamentalistisch zijn. Typerend is dat we essentials en non-essentials willen onderscheiden en dus ook onze verschillen willen relativeren in het licht van het volgen van Christus. Leven spreekt luider dan leer.

  We geloven dat onze totale overgave dit (heiligings)werk van Gods Geest mogelijk maakt. De Geest vormt ons tot Christusgelijkvormige discipelen en verandert ons daadwerkelijk. Hierin zijn we Arminiaans: Onze verantwoordelijkheid en Gods werk hand in hand gaan en een dynamisch groei in heiliging en liefde teweeg brengen.
  We vormen een holistische kerk. We geloven dat Christus ons opdraagt om betrokken zijn en door Compassionate ministries alle menselijke nood te verlichten als teken van Gods liefde voor de gehele wereld. Woord en daad, compassion and evangelisatie horen bij elkaar. We zijn een zendingskerk.

We zijn een kerkgemeenschap. Omdat we diep doordrongen zijn dat onze God in Christus Zich openbaart als relationele God van Liefde, hebben we elkaar werkelijk nodig. Geen heiliging zonder de ander, geen losse gemeentes, maar onderlinge zorg en betrokkenheid.

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen?

Regelmatig versturen wij een nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws over de Kerk van de Nazarener Nederland. Als je deze wil ontvangen, vul dan onderstaand formulier in en verstuur het naar ons.

 

 In Zending willen wij...

 

Gebed is essentieel voor wereldwijd evangelisatiewerk. De Grote Opdracht kan ten uitvoer worden gebracht als Gods mensen bidden, en als kerken, huizen van gebed worden voor alle volken. Bidden voor de leiders en kerken over de hele wereld en voor de Heilige Geest versterkt mensen en kan harten van mensen openen.

Er zijn verschillende manieren om actief te zijn bij zending en om het plan van God hierin te ontdekken. Door actief te zijn in het zendingswerk dichtbij of ver weg ontwikkelt iedereen een interesse een breed wereldbeeld. Dit begint al in de kinderjaren ze actief te betrekken bij zendingsprojecten en hun mee te laten leven met leeftijdsgenoten die in een andere levenssituatie zitten.

Geven is nodig voor de wereldwijde zending van de Kerk van de Nazarener. De zendingstak van de Kerk van de Nazarener is zowel verantwoordelijk voor werven van fondsen voor het wereldwijde zendingswerk, als het ontwikkelen eigen zendingsinitiatieven. Deze fondsen zijn in verschillende categorieën verdeeld. Verdere informatie over deze categorieën zijn op deze website te vinden.

Overal delen Nazareners met elkaar de zendingsverhalen van de kerk. Wanneer we deze verhalen horen worden we enthousiast en ontwikkelen een passie voor zending. Als we als Jezus volgelingen weten wat er op het spel staat en horen hoe anderen aan Gods roep voor missie gehoorzamen, worden we uitgedaagd hetzelfde te doen.

 

 

Een onderscheidende leer

 

De leer die de Kerk van de Nazarener en andere Wesleyaanse kerkgenootschappen onderscheidt van de meeste andere christelijke kerkgenootschappen is die van volkomen heiligmaking. Nazareners geloven dat God christenen roept om een geheiligd leven te leven, gemarkeerd door een daad van God die het hart reinigt van de erfzonde en het hart vult met liefde voor God en mens.

Lees verder...

Vul het e-mailadres in dat bij uw account hoort. Uw gebruikersnaam zal naar dit e-mailadres worden verzonden.

Onze Passies

Dank u voor uw interesse in de Kerk van de Nazarener!

Voor vragen kunt u altijd  contact met ons op nemen. Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws over de landelijke

Kerk van de Nazarener dan kunt u zich ook inschrijven voor onze  nieuwsbrief

 

Follow Us

  

De Kerk van de Nazarener is een ANBI erkende instelling. Dat geldt voor alle onderdelen van de kerk, zoals bijvoorbeeld Kinder Adoptieplan (KAP) en de zending (NMI). Klik hier voor meer info.

Contact

Ds. Hans Deventer
Zuideinde 22
1541 CD Koog aan de Zaan

www.kvdn.nl

info@kvdn.nl

Zoeken