Zending

De zendingsafdeling (Nazarene Mission International, NMI) mobiliseert de kerk met missie door gebed, discipelschap, geven en onderwijs. Organisatorisch is de NMI een zelfstandige organisatie, die naast de kerk bestaat. De NMI heeft wereldwijd een uitvoerende tak, de NCM (Nazarene Compassion Ministry). De NCM heeft als primaire taken zendingswerk, ontwikkelingshulp en noodhulp. In Nederland is de DNMI (District NMI) de koepel van alle lokale NMI’s die er zijn. Elke Kerk van de Nazarener heeft een NMI afdeling. De grootte en dientengevolge de activiteiten van plaatselijke NMI’s verschillen per gemeente.

 

Gebed is essentieel voor wereldwijd evangelisatiewerk. De Grote Opdracht kan ten uitvoer worden gebracht als Gods mensen bidden, en als kerken, huizen van gebed worden voor alle volken. Bidden voor de leiders en kerken over de hele wereld en voor de Heilige Geest versterkt mensen en kan harten van mensen openen.

Er zijn verschillende manieren om actief te zijn bij zending en om het plan van God hierin te ontdekken. Door actief te zijn in het zendingswerk dichtbij of ver weg ontwikkelt iedereen een interesse een breed wereldbeeld. Dit begint al in de kinderjaren ze actief te betrekken bij zendingsprojecten en hun mee te laten leven met leeftijdsgenoten die in een andere levenssituatie zitten.

Geven, in het bijzonder offerend geven, is nodig voor de wereldwijde zending van de Kerk van de Nazarener. De zendingstak van de Kerk van de Nazarener is zowel verantwoordelijk voor werven van fondsen voor het wereldwijde zendingswerk, als het ontwikkelen eigen zendingsinitiatieven. Deze fondsen zijn in verschillende categorieën verdeeld. Verdere informatie over deze categorieën zijn op deze website te vinden.

Overal delen Nazareners met elkaar de zendingsverhalen van de kerk. Wanneer we deze verhalen horen worden we enthousiast en ontwikkelen een passie voor zending. Als we als Jezus volgelingen weten wat er op het spel staat en horen hoe anderen aan Gods roep voor missie gehoorzamen, worden we uitgedaagd hetzelfde te doen.

 

Zorg voor anderen

Naast het geven aan het wereldwijde zendingswerk wordt er ook aandacht besteed aan acute hulp die nodig is bij (natuur)rampen en dagelijkse hulp. Over de hele wereld zijn mensen in nood en hebben direct hulp nodig door middel van voedsel, dekens, etc. Nazarene Compassionate Ministries (NCM) zorgt voor deze hulp en is actief met vele projecten over de hele wereld, zoals schoon water projecten, HIV/aids preventie, landbouw, gezondheidszorg, heropbouw, enz. Door deze praktische hulp zorgt NCM ervoor dat mensen weer hoop krijgen voor de toekomst en kan het licht van Jezus verspreidt worden. Doordat NCM samenwerkt met de lokale gemeentes wordt er ook over lange termijnplannen gesproken zodat de mensen ook in de toekomst voldoend hulp krijgen. Een voorbeeld van praktische hulp is het sponsoren van kinderen via het KinderAdoptiePlan. Deze kinderen komen na school bijeen in een KinderOntwikkelCentra waar zij onderwijs krijgen en een warme maaltijd. Daarnaast geven de gemeentes in Nederland gedurende het jaar aandacht aan rampen en andere projecten o.a. via het Kerstproject. Meer informatie is te vinden op www.ncm.org.

 

 meer informatie op www.zending.kvdn.nl 

 

Follow Us

  

De Kerk van de Nazarener is een ANBI erkende instelling. Dat geldt voor alle onderdelen van de kerk, zoals bijvoorbeeld Kinder Adoptieplan (KAP) en de zending (NMI). Klik hier voor meer info.

Contact

Ds. Hans Deventer
Zuideinde 22
1541 CD Koog aan de Zaan

www.kvdn.nl

info@kvdn.nl

Zoeken