Kinderen

We willen alle kinderen een volwaardige plek binnen de gemeente geven. Door een naar Bijbels voorbeeld levende gemeenschap van christenen te zijn, kunnen we de kinderen leren en voorleven wat het betekent om met Christus te leven. Ter aanvulling op het gezin willen we zorg dragen voor de kinderen op lichamelijk en geestelijk gebied. We willen hen laten delen in de liefde van God, zodat ook zij Gods liefde leren kennen en ervaren. Elke gemeente onderhoud een professioneel kinderwerk. Op landelijk niveau wordt jaarlijks een kinderkamp georganiseerd met Pinksteren.

 

 

 

 

 meer informatie op www.kinderkamp.nazarener.nl 

 

Follow Us

  

De Kerk van de Nazarener is een ANBI erkende instelling. Dat geldt voor alle onderdelen van de kerk, zoals bijvoorbeeld Kinder Adoptieplan (KAP) en de zending (NMI). Klik hier voor meer info.

Contact

Ds. Hans Deventer
Zuideinde 22
1541 CD Koog aan de Zaan

www.kvdn.nl

info@kvdn.nl

Zoeken